Στατιστικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες

Στατιστικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες - Αθανάσιος Κατσής, Γεώργιος Σιδερίδης, Αναστάσιος Εμβαλωτής Didn't help me at all, while studying for the lesson taught by one of the authors.