Κριτική εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία

Κριτική εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία - Αθανάσιος Μαρβάκης, Μιχάλης Μεντίνης Book written by my Social Psychology professor.
Read for his course.

The fourth and fifth chapters were awesome, I loved them.