Το Αστέρι του Βορρά (Η Τριλογία του Κόσμου, #1)

Το Αστέρι του Βορρά (Η Τριλογία του Κόσμου, #1) - Philip Pullman, Κώστια Κοντολέων Reviewed for the "Reviews from Depth of Time" Marathon.

Reviews from Depth of Time

This is actually the first series I ever read and liked so much.
This book is actually the first that ever affected me that much!
I loved Lyra's world with the daemons and all, right from the very start. Her Oxford was totally different from ours, and I really liked this prospect. Pandeleimon, Lyra's companion was as great as the heroine.