Η Λάουρα και το Μυστικό της Αβεντέρας

Η Λάουρα και το Μυστικό της Αβεντέρας - Peter Freund, Πέτερ Φρόιντ, Μαρία Αγγελίδου Reviewed for the "Reviews from Depth of Time" Marathon.

Reviews from Depth of Time

I don't exactly remember how and when I first picked that book up, but I have an idea as to where I bought it from. And, I distinctly remember reading it while on a children's camp 6 or even more years ago.
Actually it was quite funny when I saw those pink pages, and was wondering what had happened to the ink, but soon realized what was going on.
Although, I can't really say much about the writer's writing skills, because I read those series in greek (and, usually I'm not a fan of translated books), his imagination and train of events on this book, was surely captivating.

Laura soon became my friend, someone I'd really like to know in real life, and have as a friend. Her best friend has the same name with me, so it wasn't all that hard to picture it.
The series about Laura consist of the second more affecting and inspiring books I've ever read, and are some of those I have always in a corner in my mind ready for use and reminiscence.
I actually feel nostalgic about Laura and her adventures right now, and totally planning on reading the books all over again, but, then I'd also like it very much if I could get my hands on the original ones. Such a pity I don't know German... :/

But, anyway, I got totally excited awhile ago, because I found out that Laura is back with a new adventure! And, now she's 17 years old. Oh gosh, I am so touched that I'll be able to have a new piece of her soon! It will be just like we are old friends, and after some time I get news from her... I'll stop before I start crying! Sniff...